Marc's 3rd birthday party - nautical theme

Featured on Kara's Party Ideas.


When I asked my soon-to-be 3 year old nephew, Marc, what theme he wanted for his upcoming birthday he replied "fish and moon". That's how it all started. 
Being an illustrator, I started sketching out fish for him and made him pick his favorite. Me and Laura planned the whole birthday around that little fish.

Cand l-am întrebat pe nepoţelul meu Marc care urma să împlineasca 3 ani ce tematica şi-ar dori pentru petrecerea de ziua lui, mi-a răspuns peşti şi lună. Aşa a început totul.
Fiind şi ilustrator, am început să desenez peştişori pentru el şi l-am pus să îşi aleaga un model. Eu şi Laura i-am plănuit toată ziua de naştere în jurul peştişorului ales de el.

I designed, printed and cut all the paper decorations and his invitations.

Eu am realizat design-ul, am imprimat şi tăiat manual toate decoraţiile şi invitaţiile.

We had bought some nautical theme items one year before as props for Alexandru's baby photo shoot so they came in handy this year for Marc's birthday. At the end we added some hanging Christmas lights mostly to entertain Marc (what kid doesn't love lights?) but they turned out to be awesome back lighting for a proper under the sea atmosphere.

Anul trecut cumpărasem nişte decoraţii pe tema marină pentru sesiunea lui Alexandru şi au picat la fix pentru petrecerea lui Marc. La sfârşit am adăugat luminitele de Crăciun în mare parte pentru ca i-au plăcut lui Marc (ca tuturor copiilor de altfel) dar s-au dovedit a fi perfecte pentru o adevărată petrecere subacvatică.

The cake was ordered with the local bakers. We opted for a simple white cake and we made all the cake decorations ourselves from sugar paste. 
The big center fish was made by me from fimo, which I then painted in the colors Marc chose.

 

Tortul a fost comandat de la o brutărie locală. Am cerut un tort simplu îmbrăcat în marţipan alb, pe care l-am decorat noi.
Piesa centrală a fost peştişorul din fimo care a fost pictat in culorile alese de Marc.

We made "sand" cupcakes. A simple vanilla cupcake with sprinkles of crushed biscuits. We incorporated this sand idea everywhere we could: around the cake, on a plate with chocolate shells.

Am făcut şi cupcakes cu nisip: o simplă brioşă cu bucaţele de biscuiti desupra. Am incorporat ideea de nisip şi în alte elemente: în jurul tortului, pe farfuria cu scoici de ciocolată.

We also baked and decorated our own fish and starfish cookies. The starfish were made using a simple star cookie cutter and then we slightly pinched each tip so it ended up looking like a starfish before baking them. 

Tot noi am realizat şi biscuiţii în formă de steluţe de mare şi peştişori. Steluţele de mare le-am făcut dintr-o steluţa pe care am modelat-o in forma unei stele de mare înainte să ajungă în cuptor.

The seashells on the table are real ones I brought home from a trip to France.
The little bottles were filled with home made orange and grapefruit juice.

Scoicile le-am adus eu dintr-o călătorie în Franţa.
Sticluţele le-am umplut cu suc de portocala şi grefă.

IMG_0152.jpg

All in all it was a success and Marc had a great time. 

Totul a fost un succes şi Marc s-a distrat de minune.

For more pictures visit the gallery --->

Pentru mai multe fotografii vizitaţi galeria foto.