Spring fairy - styled photo session

I remember searching for a model for a photo session in the apple orchard. I can see it from my window all the time...I was amazed how beautiful it looked so I had to get out and get some pictures .

We didn't take any props along, we just made it all up on the spot and used the flowers we found in the orchard. 

Îmi amintesc că eram în căutarea unui model pentru o sesiune foto în livada de mere. Pot s-o văd în fiecare zi de la geam şi am fost impresionată de frumuseţea ei în primavară, aşa că a trebuit să ies din casă şi să fac nişte fotografii.

IMG_0701.jpg

I posted on Facebook saying I'm searching for a model. Many beautiful girls applied for that session  but when I saw Dana , she just looked like a spring fairy ... 

Am postat pe Facebook că sunt în căutarea unui model. Multe fete frumoase au aplicat atunci, însă când am văzut-o pe Dana, mi s-a părut că arăta ca o zână a primăverii...

IMG_0949.jpg
IMG_1125.jpg

She was so easy to work with, such a natural beauty..... she did suffer some minor scratches form all the branches and some ants crawled on her while she was hanging in the tree...but it was all worth doing! she accepted all the challenges  and we were so thankful she wanted to come and pose for us.

A fost atât de uşor să lucrăm cu ea, aşa o frumuseţe naturală... a suferit nişte zgârieturi minore din cauza crengilor şi nişte furnici au încercat să urce pe ea cât timp a stat în copac însă ea le-a suportat pe toate şi a meritat efortul în final! A acceptat toate provocările şi noi i-am fost recunoscătoare că a vrut să pozeze pentru noi.

IMG_0758 - Copy.jpg

The day , the light , the flowers...everything was so beautiful ....we had so many great settings to work with. We started at one side and we ended up in another.

Ziua aceea, lumina, florile... totul a fost atat de frumos... am avut atâtea locaţii frumoase din care să alegem. Am început dintr-un capăt şi am sfârşit în celălalt.

IMG_1000.jpg
IMG_0857 - Copy.jpg

I don't really remember how many hours we spent but I couldn't get enough of it all! It was a really great day !

We tried our best to capture simplicity and beauty in a delicate style that we try to promote more in photography.

For more pictures visit the gallery --->

Nu-mi amintesc exact câte ore am petrecut la această şedinţă însă nu ne mai săturam de făcut poze. Chiar a fost o zi minunată!

Ne-am dat silinţa să capturăm simplicitatea şi fumuseţea într-un stil delicat pe care încercăm să îl promovăm mai mult în fotografie.
Pentru mai multe fotografii vizitaţi galeria foto.